Շաբաթ, Օգոստոս 14 -ին, «Փրովիտենս» ՀՄԸՄի սկաուտները հաւաքուեցան մասնակցելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան ԱՄՆ -ի Շրջանի Վիրտուալ Փանագումին: Դա հիբրիդային ծրագիր էր, որի ընթացքում յուրաքանչյուր գլուխ միանում էր մեկին ՝ առցանց, մյուս բոլոր մասնակից գլուխներին և մասնակցում նախատեսված գործողություններին:

On Saturday, August 14, the Providence Homenetmen Scouts got together to participate in the Homenetmen Eastern USA Region Virtual Panagoum. It was a hybrid program in which each chapter joined as one, online, with all the other participating chapters and took part in the planned activities. 

Մեր հագեցած օրը սկսվեց առավոտյան 8: 00 -ին, որտեղ մոտ 30 սկաուտներ հավաքվեցին համայնքի անդամներից մեկի տանը: Երբ բոլորը հաստատվեցին, կրտսեր հետախույզները ՝ Կեյլեգը և Արձվեգսը, և ավելի մեծ սկաուտները ՝ Արին և Արենուշեշը, առցանց միացան մյուս գլուխների հետ ՝ իրենց գործունեությունը սկսելու համար:

Our busy day started at 8:00 am where about 30 scouts gathered at a community member’s home. Once everyone was settled, the younger scouts, Kayleeg and Ardzveegs, and older scouts, Ari and Arenoushes, joined online with the other chapters to start their activities. 

Մինչև 12 տարեկան սկաուտներ Քեյլիգներն ու Արձվեգները միացել են առցանց ՝ իրենց հասակակից այլ երեխաների հետ տարբեր գլուխներից: Միանալուց հետո նրանք մասնակցեցին բացման արարողություններին և հանդիպեցին սկաուտների ամբողջ արևելյան ափից: Նրանք սովորեցին տարբեր բույսերի և ինչպես ճանաչել թունավոր բույսերը, որոնց կարող եք հանդիպել զբոսանքի ժամանակ: Այս գործունեությունից հետո նրանք գնացին «Արշավ» կամ արշավ ՝ օգտագործելով իրենց նոր գիտելիքները: Քեյլիգներն ու Արձվեգները սովորեցին նաև սուլիչի տարբեր հրահանգներ, գանչեր (երգեր), անցկացրեցին ձվի կաթիլների մրցույթ և նույնիսկ ստիպված եղան Արարատ լեռան և Արցախի Մամիգ և Բաբիգ հուշարձանի անհատական ​​կավե քանդակներ պատրաստել: Բոլոր սկաուտները վայելեցին օրն իրենց քույրերի և Եղպայերների հետ և ոգևորված էին `զգալու, թե ինչպիսին է իսկական պանագումը:

The Kayleegs and Ardzveegs, scouts under the age of 12, joined online with other kids their age from various chapters. Once they joined, they participated in the opening ceremonies and got to meet scouts from all over the East Coast. They learned about different plants and how to identify poisonous ones that you might come across while on a hike. After this activity, they went on an “Arshav” or hike using their new knowledge. The Kayleegs and Ardzveegs also learned different whistle commands, ganches (songs), had an egg drop competition, and even got to make individual clay sculptures of Mount Ararat and the Mamig and Babig Monument in Artsakh. All the scouts enjoyed the day with their kouyrs and yeghpayrs and were excited to get a feel of what a real panagoum is like. 

12 -ից բարձր սկաուտներ Արի և Արենուշները սկսեցին իրենց ծրագրված հանդիպումը շատ այլ գլուխների քույրերի և Եղպայերների հետ: Բացման արարողություններից հետո մենք սկսեցինք մեր օրը: Մեր գործունեությունը ներառում էր աշարագի (կառույցի) կառուցման մրցույթ, վրանների վազքի մրցավազք, քարտեզների պատրաստում, Հայաստանի տարբեր վայրերի հետազոտություն և շատ ավելին: Հետախույզներին տրվեց նաև արտոնություն ունկնդրելու Յ. Շահեն Աղաբաբյանի դասախոսությունը, որն արվել է Արցախյան 1 -ին պատերազմում ունեցած փորձի վերաբերյալ: Հետո սկաուտները հարցեր ուղղեցին Յ.Շահենի փորձառություններին, կարծիքներին և Արցախում առկա իրավիճակին:

The Ari and Arenoushs, scouts 12 and up, began their scheduled meeting with kouyrs and yeghpayrs from many other chapters. After the opening ceremonies, we started our day. Our activities included an ashdarag (structure) building competition, a tent pitching race, map making, researching different places in Armenia, and much more. The scouts were also given the privilege to listen to a lecture given by Y. Shahen Aghababian about his experience in the 1st Artsakh war. Scouts then asked questions about Y. Shahen’s experiences, opinions, and the current situation in Artsakh. 

Երբ նախատեսված ծրագիրն ավարտվեց, հետախույզները պատրաստեցին իրենց տնակը (ճամբարը), որպեսզի ընտանիքն ու ընկերները գան և միասին ճաշեն: Հետո սկաուտներն ունեցան իրենց խարուգանթեցիները: Յուրաքանչյուր հետախույզ մասնակցեց տարբեր սքեյթների և գանչերի (երգերի կամ երգերի), որպեսզի ցույց տա այն, ինչ սովորել է ներկա ծնողներին և համայնքի անդամներին:

Once the planned program was complete, the scouts got their panagavayr (campsite) ready for family and friends to come and have dinner together. Afterward, the scouts had their kharougahantes. Each scout participated in different skits and ganches (songs or chants) to show off what they learned to the parents and community members who attended. 

Խարուգանանցիների ավարտից հետո Արին ու Արենուշները մնացին, իսկ Կայլեգներն ու Արձվեգները գնացին տուն: Արի և Արենուշները ճամբար դրեցին դրսում ՝ վրաններում, աստղերի տակ:

After the Kharougahantes ended, the Ari and Arenoushs stayed, while the Kayleeg and Ardzveegs went home. The Ari and Arenoushs got to camp outside, in tents, under the stars.