Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ընդհանուր Բանակումներ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագաղութային կառոյցին ստեղծումէն ի վեր տեղի ունեցած են համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11 բանակումներ՝ հետեւեալ կարգով.-

Since the establishment of the Homenetmen Colonial structure, 11 Homenetmen camps have been held as follows:

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ա. Ընդհ. Բանակում -1-13 Օգոստոս 1978, Քալամոս (Յունաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 12 շրջանէ 226 արի-արենոյշներ։ Ընդհանուր խմբապետ Վարուժան Սերոբեան։

1st General Pan-Homenetmen Jamboree – August 1- 13, 1978 in Calamos, Greece with 226 girl and boy scouts from 12 Homenetmen regions attending. Varoujan Seropian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Բ. Ընդհ. Բանակում -14-26 Օգոստոս 1980, Քլամար (Ֆրանսա)։ Մասնակցութիւն՝ 12 շրջանէ 291 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ Սուրէն Մուրատեան։

2nd General Pan-Homenetmen Jamboree – August 14 – 16, 1978 in Clamart, France, with 291 girl and boy scouts from 12 Homenetmen regions attending. Suren Mouradian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Գ. Ընդհ. Բանակում -10-20 Օգոստոս 1986, Չալֆոնթ Հայթց (Անգլիա)։ մասնակցութիւն՝ 11 շրջանէ 269 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ Արթուշ Աղամալեան։

3rd General Pan-Homenetmen Jamboree – August 10 -20 , 1986 in Chalfont Heights, England, with 269 girl and boy scouts from 11 Homenetmen regions attending. Artoush Aghamalian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Դ. Ընդհ. Բանակում -21-31 Օգոստոս 1990, Այա Մարինա (Յունաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 14 շրջանէ 484 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ Ժիրայր Սարգիսեան։

4th General Pan-Homenetmen Jamboree –   August 21 – 31, 1990 in Ayia Marina, Greece, with 484 girl and boy scouts from 14 Homenetmen regions attending. Zhirayr Sarkissian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ե. Ընդհ. Բանակում -27 Յուլիս – 7 Օգոստոս 1994, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 14 շրջանէ 432 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ՝ Կարպիս Գապասագալեան։

5th General Pan-Homenetmen Jamboree –  July 27 – August 7, 1994 in Byurakan, Armenia, with 432 girl and boy scouts from 14 Homenetmen regions attending. Garbis Kabasakalian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Զ. Ընդհ. Բանակում -12-21 Յուլիս 1998, Աղաւնաձոր (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 19 շրջանէ 715 արի-արենոյշներ (24-ը հիւրաբար Իրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» Կազմակերպութենէն եւ Հայ Մշակութային «Սիփան» միութենէն)։ Ընդհ. խմբապետ՝ Մանուկ Քէօշկէրեան։

6th General Pan-Homenetmen Jamboree – July 12 – 21, 1998 in Aghavnadzor, Armenia, with 715 girl and boy scouts from 19 Homenetmen regions (including 24 scouts from the Armenian Cultural Ararat Organization and the Armenian Cultural Sipan Organization in Iran) attending. Manoug Keoshgerian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Է. Ընդհ. Բանակում – 27 Յուլիս-4 Օգոստոս 2002, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 17 շրջանէ 510 արի-արենոյշներ (31-ը հիւրաբար Իրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէ եւ «Սիփան», «Նայիրի» մշակութային միութիւններէն)։ Ընդհ. խմբապետ Րաֆֆի Կէվօղլանեան։

7th General Pan-Homenetmen Jamboree –  July 27 – August 4, 2004 in Byurakan, Armenia, with 510 girl and boy scouts from 17 Homenetmen regions (including 31 scouts from the Armenian Cultural Ararat, Sipan, and Nayiree Organizations in Iran) attending. Raffi Gevoghlanian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ը. Ընդհ. բանակում – 31 Յուլիս – 9 Օգոստոս 2006, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 16 շրջանէ 655 արի-արենոյշներ (35-ը հիւրաբար Իրանի Հայ մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն եւ «Սիփան», «Նայիրի» մշակութային միութիւններէն։ Ընդհ. խմբապետ Ալեք Խաչատրեան։

8th General Pan-Homenetmen Jamboree – July 31 – August 9, 2006 in Byurakan, Armenia, with 655 girl and boy scouts from 16 Homenetmen regions (including 35 scouts from the Armenian Cultural Ararat, Sipan, and Nayiree Organizations in Iran) attending. Alek Khachatryan was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Թ. Ընդհ. Բանակում – 31 Յուլիս-8 Օգոստոս 2010, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 18 շրջանէ 555 արի-արենոյշներ (39-ը հիւրաբար Իրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն է «Սիփան», «Նայիրի» միութիւններէն)։ Ընդհ. խմբապետ Օշին Փիրումեան։

9th General Pan-Homenetmen Jamboree –  July 31 – August 8, 20010 in Byurakan, Armenia, with 555 girl and boy scouts from 18 Homenetmen regions (including 39 scouts from the Armenian Cultural Ararat, Sipan, and Nayiree Organizations in Iran) attending. Oshin Pirumian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ժ. Ընդհանուր Բանակում -31 Յուլիս -9 Օգոստոս 2014, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 18 շրջանէ 682 արի-արենոյշներ (38-ը հիւրաբար  Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն եւ «Սիփան», «Նայիրի» միութիւններէն)։ ընդհանուր խմբապետ Վաչէ Նաճարեան։

10th General Pan-Homenetmen Jamboree –  July 31 – August 9, 2014 in Byurakan, Armenia, with 682 girl and boy scouts from 18 Homenetmen regions (including 38 scouts from the Armenian Cultural Ararat, Sipan, and Nayiree Organizations in Iran) attending. Vatche Najarian was the General Chief Scout of the jamboree.

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական ԺԱ. Ընդհանուր Բանակում- 19 Յուլիս -28 Յուլիս 2018, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 26 շրջանէ 1195 արի-արենոյշներ (31-ը հիւրաբար  Հայ Մշակութային ,Արարատե կազմակերպութենէն եւ ,Սիփանե միութիւններէն)։ Ընդհանուր խմբապետ Թալին Օրտողլեան։

11th General Pan-Homenetmen Jamboree – 19 July – 28 July 2018, Byurakan (Armenia). Participation: 1,195 girl and boy scouts from 26 regions (31 as guests from the Armenian Cultural Organization, Ararat and Sipan Unions). General group leader Talin Ortoghlian.