The 11th Pan-Homenetmen Jamboree

11-րդ Համա-ՀՄԸՄ-ի ambամբորը տեղի ունեցավ Պուրագանում, Հայաստան, 2018 թ. Հուլիսի 18-ից մինչև 2018 թ. Հուլիսի 28-ը: 98 սկաուտներ իրավունք ստացան մեկնել Հայաստան և ներկայացնել ՀՄԸՄ-ի Արևելյան շրջանը: Խմբի մաս կազմելու համար ընտրվեցին 12 սկաուտներ «Նախախնամություն» բաժնից: Այնուամենայնիվ, նախքան ընտրվելու իրավունք ունենալը, յուրաքանչյուր հետախույզ պետք է համապատասխանի Արևելյան շրջանի կողմից սահմանված պահանջներին: Այդ պահանջներն էին.

The 11th Pan-Homenetmen Jamboree took place in Puragan, Armenia from July 18, 2018 to July 28, 2018. 98 scouts earned the right to go to Armenia and represent the Homenetmen Eastern Region. 12 scouts from the Providence Chapter were selected to be a part of the group. However, before the were even eligible to be selected, every scout must have met the requirements set by the Eastern Region. Those requirements were:

 • Նրանք պետք է լինեն առնվազն 14 տարեկան
 • Նրանք պետք է ունենան առնվազն Պեն-Գարկի կայծ
 • Նրանք պետք է մասնակցեն ambամբորի նախապատրաստական բոլոր 3 սեմինարներին
 • Նրանք պետք է ներկա գտնվեին 2017 թվականի Տարածաշրջանային Պանագումին
 • Նրանք պետք է ներկա գտնվեին Նավասարդյան խաղերի 2017 թվականի փակման արարողություններին
 • Նրանք պետք է լինեն հարգալից, պատասխանատու և հասուն
 • They must be at least 14 years of age
 • They must have at least the Gark of Pen-Gark
 • They must have attend all 3 of the Jamboree preparatory seminars
 • They must have attended the 2017 Regional Panagoum
 • They must have attended the Closing Ceremonies for the 2017 Navasartian Games
 • They must be respectful, responsible, and mature

Նախքան որևէ մեկի ընտրվելը ՝ տարածաշրջանը ներկայացնելու համար, 3 նախապատրաստական սեմինար անցկացվեց Պրովիդենսում, Նյու Jերսիում և Բոստոնում: Այս սեմինարների նպատակն էր բացահայտել տարածաշրջանի լավագույն սկաուտներին: Առաջին սեմինարը սկսվեց Արևելյան շրջանի Արի և Արենուշես համայնքների հետ, այնուհետև թվերը կրճատվեցին `հիմնվելով այն բանի վրա, թե արդյոք սկաուտները բավարարում էին իրենց պահանջները: Այս սեմինարների ընթացքում սկաուտները կատարելագործեցին իրենց հմտությունները երթի, արշավների, վրաններ պատրաստելու, երգելու և ձեռագործ աշխատանքներում:

Before anyone was selected to represent the Region, 3 preparatory seminars were held in Providence, New Jersey, and Boston. The purpose of these seminars were to identify the best scouts of the region. The first seminar started withh all of the Eastern Region Ari and Arenoushes and then the numbers were narrowed down based on if the scouts met their requirements. During these seminars scouts refined their skills in marching, hiking, tent making, singing, and handcrafting.

Նախախնամության բաժնից ընտրված 12 սկաուտներն էին ՝ Յ. Մկրտիչ Արսլանյան, Յ. Արթուր Արսլանյան, Կ. Լուսինե Ավակյան, Յ. Սարգիս Ավակյան, Կ. Ռոզի Ավակյան, Կ. Անահիդ Դոնոյան, Յ. Georgeորջ Դոնոյան, Յ. Ներսես Դոնոյան, Կ Թալին Դոնոյան, Կ. Տաթևիկ Խաչատրյան, Կ. Լենա Մինասյան և Յ. Պոլ Մինասյան: Մեր սկաուտներից 7-ի համար այնտեղ առաջին անգամ ներկա եղավ Համա-ՀՄԸՄ-ի ambամբորին: (դերեր) տրվեցին նաև Շրջանային Խմպաբեդների կողմից:

The 12 Scouts selected from the Providence Chapter were Y. Mkrtich Arslanyan, Y. Arthur Arslanyan, K. Lusine Avakyan, Y. Sarkis Avakyan, K. Rozie Avakyan, K. Anahid Donoyan, Y. George Donoyan, Y. Nerses Donoyan, K. Taleen Donoyan, K. Tatevik Khachatryan, K. Lena Minassian, and Y. Paul Minassian. For 7 of our Scouts, it was there first time attended the Pan-Homenetmen Jamboree. A few of our scouts were also given Bashdons (roles) by the Regional Khmpabeds:

 • Ե. Մկրտիչ Արսլանյան: Վարիչ Արաչնորտ
 • Ք. Լենա Մինասյան: Վարիչ Արաչնորտ
 • Ե. Պոլ Մինասյան: Վարիչ Արաչնորտ
 • Ե. Ձօևձզ Դոնոյան: Արաչնորտ
 • Y. Mkrtich Arslanyan: Vareech Arachnort
 • K. Lena Minassian: Vareech Arachnort
 • Y. Paul Minassian: Vareech Arachnort
 • Y. George Donoyan: Arachnort

Պրովիդենսից շատ սկաուտներ մեդալներ նվաճեցին ճամբարի շուրջ աչքի ընկած գործեր կատարելու համար, դրանք ամենօրյա արարողությունների ժամանակ ներկայացվեցին ճամբարների Ընդհանուր առաջնորդության խմբի կողմից:

Many scouts from Providence won medals for doing outstanding things around camp, they were presented during the daily ceremonies by the camps Overall Leadership Group.

Արևելյան շրջանը ներկայացնող սկաուտները միասին մեկնեցին Հայաստան 2018 թվականի հուլիսի 17 -ին: Նրանք ժամանեցին «vվարթնոց» օդանավակայան ուշ գիշեր և անմիջապես ճամբար տեղափոխվեցին մարզչական ավտոբուսով:

The Scouts representing the Eastern Region traveled together to Armenia on July 17, 2018. They arrived at Zvartnots airport late at night and were taken directly to the campsite on a coach bus.

Հետախույզներն այցելեցին կարևոր քաղաքներ և հուշահամալիրներ, այդ թվում ՝ Խոր Վիրապ, Նորավանք, Երևանի Հրաբագ, Ձիթեռնագաբերդ, orորհանոց (ռազմաբազա), Գյումրի, Արաքաձ լեռ և Սարդարապատ:

The Scouts visited important cities and memorials including Khor Virap, Noravank, the Yerevan Hrabarag, Dzidzernagapert, Zorhanotz (a military base), Gyumri, Mount Arakadz, and Sardarabad.

Theամբարի աշխատանքներից էր Արաքաձ լեռը բարձրանալը: Արեւելյան շրջանից 46 սկաուտներ ընտրվեցին վերելք կատարելու համար: Պրովիդենս սկաուտներից 8 -ը մասնակցեցին բարձրանալուն: Արաքաձ լեռան գագաթին հասնելու համար պահանջվեց 3 ժամ, և հետընթաց արշավից ևս 2 ժամ: Արեւելյան շրջանը միակ շրջանն էր, որի բոլոր հետախույզները հասնում էին մինչև լեռան գագաթը:

One of the camp activities was to climb Mount Arakadz. 46 Scouts from the Eastern Region were selected to do the climb. 8 of the Providence Scouts took part in the climb. It took 3 hours to get to the peak of Mount Arakadz and another 2 hours to hike back down. The Eastern Region was the only region to have all of its scouts make it all the way to the peak of the mountain.

Theամբարից հետո սկաուտները ստիպված եղան մի քանի օր անցկացնել Երևանում: Նրանք ստիպված եղան ուսումնասիրել քաղաքը, տեսնել ընտանիքի անդամներին և ներկա գտնվեցին ՀՄԸՄ -ի 100 -ամյակի ընթրիքին: Բոլոր սկաուտները նույնպես կամավոր կերպով մասնակցեցին «Արմենիա ծառ» նախագծին և օգնեցին նոր ծառեր տնկել:

After the camp, the scouts got to spend a couple of days in Yerevan. They got to explore the city, see family members, and attended the Homenetmen 100th Anniversary Dinner. All of the scouts also volunteered with the Armenia Tree Project and helped to plant new trees.